>Portale WWW

Portale WWW

Tworzenie dedykowanych portali internetowych w technologii J2EE, PHP. Przygotowanie serwerów WWW oraz serwerów aplikacji na środowiskach produkcyjnych. Wykorzystanie rozwiązań zapewniających wysoką wydajności portalu oraz użyteczność poszczególnych funkcjonalności.

Bazy Danych

Bazy Danych

Tworzenie struktury danych, zarządzanie oraz rozbudowa istniejącej struktury w popularnych serwerach baz danych: Microsoft SQL Server, Oracle, MySql. Tworzenie i utrzymanie skryptów bazodanowych. Optymalizacja zapytań Sql.

Bazy Danych

Integracja

Wsparcie dla architektury zorientowanej na usługi w systemach rozproszonego przetwarzania danych poprzez integrację aplikacji na szynie ESB. Zapewnienie komunikacji pomiędzy aplikacjami z wykorzystaniem popularnych interfejsów i protokołów: Web Service, JSON, systemy kolejkowe, wymiana plików.

Aplikacje

Aplikacje

Tworzenie dedykowanych aplikacji w technologii Java SE, Java EE z wykorzystaniem popularnych platform programistycznych oraz wzorców projektowych. Przygotowanie analizy systemowej oraz funkcjonalnej. Rozbudowa istniejących aplikacji w technologii Java SE, Java EE. Przygotowanie dokumentacji, wdrożenia aplikacji na środowiska produkcyjne.

Raporty

Raporty

Tworzenie dedykowanych systemów raportowych wspierających decyzje biznesowe. Opracowanie struktury danych dla warstwy raportowej, narzędzi ładujących dane z zewnętrznych systemów, przygotowanie dedykowanych raportów.

Kontakt